Search

Projekty EU

Název projektu: „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 7ANNA v důsledku vývoje nového designového projektu a implementace inovativního horského elektrokola".

Celková hodnota projektu: 490 770.00zł

Hodnota dotace: 327 450.00zł

Cíle a účinky projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 7 ANNA Sp. z o.o. Sp. k. prostřednictvím realizace nového designového projektu a následně výrazně vylepšeného produktu: inovativního horského kola s elektrickým pohonem. Projekt zahrnuje nákup, strategie činností nezbytných pro vypracování nového designového projektu, poradenské služby spočívající ve vypracování designu, prototypu a provedení testů nového výrobku, softwaru a hardwaru.

Projekt je realizován v rámci prioritní osy 2 Podpora prostředí a potenciálu podniků pro realizaci aktivit VaVaI, podopatření 2.3.5 Design pro podnikatele Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

 

 

Newsletter