Search

INFORMAČNÍ DOLOŽKA O ZPRACOVÁNÍ

INFORMAČNÍ DOLOŽKA O ZPRACOVÁNÍ:

 

Souhlas se zasíláním - Newsletter. Podle čl. 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) si vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost 7ANNA GROUP SP.Z O.O. se sídlem v Gdaňsku 80-289, ulice Potokowa 20D, číslo národního soudního rejstříku (KRS) 0000364149, daňové identifikační číslo (NIP) 9571042605, tel. 58 5201804. V případě jakýchkoli pochybností souvisejících se zpracováním údajů, které se vás týkají, se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů Annu Kobylińskou, která je k dispozici na adrese: rodo@7anna.com.pl.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání nabídek, obchodních informací, marketingu produktů a služeb Správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa provozovny, kontaktní a adresní údaje.

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány dalším Příjemcům.

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci. Vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Máte právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, výmazání nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním

 

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně v případě neposkytnutí osobních údajů může Správce odmítnout vykonávat činnosti, na které se vztahuje rozsah souhlasu.

 

Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, a to ani formou profilování. V souladu s čl. 21 odst. 4 GDPR upozorňujeme, že máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to e-mailem na adresu a.kobylinska@7anna.com.pl nebo písemně na kontaktní adresu úřadu uvedenou v odst. 1. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR byste při podání námitky měli uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Newsletter